NOVAR Sp. z o.o.

www.novar.pl

 

NABÍDKA – PŘEDSTAVENÍ FIRMY

Vyrábíme ocelové konstrukce vesměs podle dodané výrobní dokumentace. Vlastníme atesty a oprávnění ke svařování, která nám umožňují výrobu ocelových konstrukcí z materiálů první materiálové skupiny v souladu s normou PN-CR ISO 15608.

Nejobyklejší užívané materiály jsou S235JRG2, S355J2+A, S355J2G1W (corten), P235GH nebo 16Mo3. Výroba z těchto materiálů je kryta osvědčením podle DIN 18800 třída D.

Ovládáme tři ověřené technologie svařování:

 • 135 – svařování v ochranné atmosféře aktivního plynu litým drátem
 • 136 – svařování v ochranné atmosféře aktivního plynu drátem trubičkovým s práškem •
 • 111 – svařování obalenou elektrodou

Ve všech uvedených metodách svařování disponujeme vysoce kvalifikovanými svářeči. Svařovací proces je kontrolován v souladu s normou PN-EN ISO 3834-3 (viz certifikát GSI SLV Halle). Mimo konstrukcí z první materiálové skupiny vyrábíme rovněž konstrukce z legovaných ocelí. Mnohaleté zkušenosti, vysoce kvalifikovaní pracovníci a úzká spolupráce s firmami různých branží nám umožňují využívat nejnovější technologie výroby a kompletace energetických a průmyslových zařízení.

OCELOVÉ KONSTRUKCE PRO PRŮMYSL A STAVEBNICTVÍ •

 • Průmyslové technologické konstrukce
 • Konstrukce hal, zastřešení, obchodní centra
 • Podpůrné konstrukce, plošiny, lávky
 • Beztlaké zásobníky, sila, přesypy

ZAŘÍZENÍ PRO ENERGETIKU

 • Díly rotačních regeneračních výměníků tepla typu LUVO a GAVO
 • Díly zařízení pro odsiření spalin
 • Vzduchové a spalinové kanály včetně výztuh
 • Ocelové komíny
 • Náhradní díly a spotřební díly pro rotační regenerační výměníky tepla (těsnění, sektorové desky, pohonné kolíkové věnce, ložiskové domky, regulační elementy atd.)

VÝHŘEVNÉ KOŠE

K rotačním regeneračním výměníkům tepla LUVO a GAVO

Námi vyráběné části teplosměnných zařízení jsou vyráběny z plechů jak. St 12.03 nebo CORTEN. Dodáváme je ve speciálních koších, které umožňují jejich montáž axiálně nebo radiálně. Tvar a velikost košů provádíme podle potřeb zákazníků. Správný výběr profilů elementů vzhledem k podmínkám práce, použitý materiál (ocel St 12.03, CORTEN, smaltované plechy) působí ke zvyšování účinnosti celého kotle a bezporuchovosti výměníku tepla.