NOVAR Sp. z o.o.

www.novar.pl

 

ZARZĄD FIRMY


Przedstawicielstwo na terenie Czech i Słowacji

Novar Sp. z o.o.
44-100 GLIWICE
ul. Towarowa 2-18
tel. +48 32 2316604
tel. +48 32 3396530
fax  +48 32 2310786
(www.novar.pl)
(novar@novar.pl)Kofing-Therm s.r.o.
Ing. Milan Polák
Nábrezí SPB 457/30
708 00 Ostrava-Poruba
tel./fax +420 596 915 328,
Mobil: +420 737 238 988
(kofingtherm@seznam.cz)
Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000065158
NIP 631-011-08-55
REGON 001293116
D-U-N-S ® 367483950
Kapitał zakładowy wpłacony 50.000,00 PLN
Numer rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Gliwicach 82 8457 0008 2008 0070 9596 0001


Prezes Zarządu - Anna Kocikowska
tel. +48 32 2316604
fax  +48 32 2310786
e-mail: (anna.kocikowska@novar.pl)


Członek Zarządu - Tomasz Sztąpka
tel. +48 32 2316604
fax  +48 32 2310786
e-mail: (tomasz.sztapka@novar.pl)


Członek Zarządu - Jan Klementowicz
tel. +48 32 2316604
fax  +48 32 2310786
e-mail: (jan.klementowicz@novar.pl)Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Zakładowej Kontroli Produkcji
Tomasz Adryański
tel. +48 32 3396525
fax  +48 32 3396538
e-mail:(tomasz.adryanski@novar.pl)


Dyrektor ds. Techniczno- Handlowych - Wojciech Szczurowski
tel. +48 32 3396535
fax  +48 32 3396538
e-mail:(wojciech.szczurowski@novar.pl)


Dyrektor ds. Produkcji - Andrzej Kluba
tel. +48 32 3396569
fax  +48 32 2310786
e-mail:(andrzej.kluba@novar.pl)


Kierownik Działu Kontroli Jakości - Piotr Laszczyk
tel. +48 32 3396525
fax  +48 32 2310786
e-mail:(piotr.laszczyk@novar.pl)


Dział Zaopatrzenia - Marcin Perzanowski
tel. +48 32 3396527
fax  +48 32 3396538
e-mail:(marcin.perzanowski@novar.pl)