NOVAR Sp. z o.o.

www.novar.pl

 

DZIAŁ PROJEKTOWY

Vážení,

Firma NOVAR s.r.o. rozšířila svou současnou činnost o projektování, servis a dodávky

dílů pro rotační výměníky tepla vzduchu i spalin. V novém projektovém útvaru pracují

projektanti s mnohaletými zkušenostmi a praxí.

Základní rozsah činnosti projektového útvaru:

• posouzení technického stavu rotačních výměníků před modernizací,

• stanovení rozsahu prací nebo analýza zadávací dokumentace klienta,

• zpracování variant modernizace rotačních výměníků a zařízení,

• technicko-ekonomická analýza modernizace v závislosti na palivu, spalovaném v kotli a

místních poměrech,

• zpracování technické nabídky, projektu nebo realizační dokumentace pro dodávky,

• autorský dozor realizovaných projektů,

• adaptace převzatého projektu pro potřeby realizace firmou NOVAR, zpracování výrobní

dokumentace dodávek dílů a zařízení,

• zpracování technické dokumentace pro opravy a modernizace zařízení:

- náhradních dílů výměníků a pomocných zařízení

- výhřevných elementů

- dílů a zařízení ohřívačů vzduchu a spalin: pohonů, čištění a ofukování, ložisek,

chladícího zařízení, mazání, detekce a hašení požárů výměníku,

• analýza měření – posouzení technického stavu zařízení,

• jiné projekčně-konstrukční práce.

Srdečně Vás zveme ke spolupráci.