NOVAR Sp. z o.o.

www.novar.pl

 

Úvodem

Vyrábíme ocelové konstrukce vesměs podle dodané výrobní dokumentace. Vlastníme atesty a oprávnění ke svařování, která nám umožňují výrobu ocelových konstrukcí z materiálů první materiálové skupiny v souladu s normou PN-CR ISO 15608.
Nejobyklejší užívané materiály jsou S235JRG2, S355J2+A, S355J2G1W (corten), P235GH nebo 16Mo3. Výroba z těchto materiálů je kryta osvědčením podle DIN 18800 třída D.
Ovládáme tři ověřené technologie svařování:
  • 135 – svařování v ochranné atmosféře aktivního plynu litým drátem• 1
  • 136 – svařování v ochranné atmosféře aktivního plynu drátem trubičkovým s práškem
  • 111 – svařování obalenou elektrodou

Ve všech uvedených metodách svařování disponujeme vysoce kvalifikovanými svářeči. Svařovací proces je kontrolován v souladu s normou PN-EN ISO 3834-3 (viz certifikát GSI SLV Halle). Mimo konstrukcí z první materiálové skupiny vyrábíme rovněž konstrukce z legovaných ocelí. Mnohaleté zkušenosti, vysoce kvalifikovaní pracovníci a úzká spolupráce s firmami různých branží nám umožňují využívat nejnovější technologie výroby a kompletace energetických a průmyslových zařízení.