Możliwości produkcyjne

Sprawdź nasze możliwości produkcyjne

Nasz system zarządzania jakością, możliwości produkcyjne
i potencjał pracowniczy pozwalają realizować wielkogabarytowe projekty. Tworzymy konstrukcje o nietypowych kształtach i dużej masie całkowitej.
Nasze zaplecze produkcyjne to :

Wysokie hale
o powierzchni
niemal hektara

15 suwnic
o udźwigu
do 20 ton

22 m szerokości
hali głównej

Rozmiar bram
hal produkcyjnych
to 7x5 m

Kabiny śrutowni
i malarni mają
rozmiar 5x5x18m

30 lat
doświadczenia
10 000 m 2
powierzchni produkcyjnej
200 000 kg / miesięcznie
możliwość przerobu